MODERN WAREFARE

האם יש התחייבות להצטרף למעגל בכל שבוע?


המעגלים פועלים בשיטת הרכבת - ניתן לעלות או לרדת ממנה בכל תחנה - ותמיד להיות בתנועה קדימה. נפגשים ביום ובשעה קבועים. ניתן להצטרף למעגל בתדירות בה המשתתף בוחר. המעגל תמיד יפגש. ההרכב של כל מפגש יכול להשתנות משבוע לשבוע
האם האנשים במעגל הם אותם אנשים בכל שבוע?


לא. בכל מפגש של מעגל, יכולים להצטרף משתתפים חדשים או ותיקים שלא ביקרו במעגל בפעם הקודמת.
האם עלי להשלים תוכן אם לא השתתפתי במפגש הקודם?


לא. כל מפגש במעגל הוא ייחודי לנקודת הזמן ולמשתתפים הנוכחים בו. הנושאים שנידונים במעגל עולים מתוך האנרגיה של הנוכחים, ומטופלים בשיטה הייחודית של איזון חיים. המעגל אינו שיעור או הרצאה. המעגל הוא דינאמי, חי ונושם ומתקיים מכוח הקבוצה שנוצרה במפגש זה.
האם המפגשים מוקלטים בזום?


לא. למעגל כללים ברורים של שמירה על פרטיות וחשיפה. אין הקלטה או הפצה של תכנים שמתקיימים במעגלים.
מה כמות המשתתפים המקסימלית במעגל?


מעגל יכיל עד 20 משתתפים לכל היותר. כאשר יש הרשמה מעל לכמות המקסימלית, נפתח מעגל נוסף באותו היום, והודעה על כך נמסרת לנרשמים.
האם יש צורך להירשם לפני כל מעגל?


כן, בכדי לשמור על מסגרת כמות המשתתפים במעגל, יש צורך להירשם מראש.
איך נרשמים למעגל?


הרשמה מתבצעת דרך האתר או במשלוח הודעת ווצאפ. אישור השתתפות נשלח רק לאחר תשלום למפגש.
כמה עולה השתתפות במעגל?


עלות מפגש הינו 60 ש"ח. ניתן לרכוש כרטיסיה ל-5 מפגשים בעלות של 250 ש"ח
מה כמות המשתתפים המינימלית למעגל?


המעגל יתקיים החל ממשתתף יחיד. הזמן והשעה תמיד משוריינים למעגל. במקרים מיוחדים, תתפרסם מודעה על שינוי מועד המעגל.